Επικοινωνία

Ανθρώπινοι Άνθρωποι
Φιλανθρωπικό Σωματείο
Λυκούργου 16, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ: 2106713399, Fax: 2106713359
Email: info at anthropinoi-anthropoi.gr
http://www.anthropinoi-anthropoi.gr
http://www.facebook.com/AnthropinoiAnthropoi
http://twitter.com/anthropinoi