10 Ιουλίου 2015

Οι «ΑΝΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» είναι πλέον μέλη της FEANTSA!


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής και το Σωματείο μας είναι πλέον μέλος της FEANTSA. Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους, Σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης & των Ηνωμένων Εθνών με 130 μέλη σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελεί το μοναδικό Ευρωπαϊκό δίκτυο που εστιάζει αποκλειστικά στο πρόβλημα των αστέγων. Στις δράσεις της περιλαμβάνονται η συνεργασία με Κυβερνήσεις και οργανισμούς για την προώθηση σχετικών μέτρων, η έρευνα στο πρόβλημα των αστέγων (έκταση, αίτια, απόδοση μέτρων κλπ) και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Το Σωματείο μας προσδοκά σημαντικά οφέλη από την τεχνογνωσία της Ομοσπονδίας αλλά και την δυνατότητα ενίσχυσης της προβολής του στόχου και του έργου του.