7 Σεπτεμβρίου 2015

Προσφορά Εθελοντών από το REGENERATION

Ευχαριστούμε την κοινότητα Global Shapers – Athens Hub για την προσφορά εθελοντών νέων μέσω του προγράμματος REGENERATION.Η κοινότητα των Global Shapers είναι μια πρωτοβουλία του World
Economic Forum, του διεθνούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελβετία. Η κοινότητα των Global Shapers αποτελείται από ένα δίκτυο Hubs που ιδρύονται και διοικούνται από νέους με ιδιαίτερες δυνατότητες, ξεχωριστά επιτεύγματα και όραμα να συνεισφέρουν στην κοινωνία στην οποία ζουν. Το Αthens Hub δίνει τη δυνατότητα σε φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επικεντρωθούν στην
επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων που αφορούν σε προβλήματα όπως η ανεργία των νέων, η επιχειρηματικότητα, η έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός στην Ελλάδα.
To REGENERATION είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με σκοπό να δώσει σε νέους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν κάνοντας αμειβόμενη 6μηνη πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες εταιρείες στην Ελλάδα. Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας ο στόχος είναι ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα.