13 Οκτωβρίου 2015

Bravo Sustainability Awards

Βravo Sustainability Awards στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020! Ψηφοφορία του κοινού στο διαδίκτυο έως 25 Οκτωβρίου. http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-organization/an8rwpinoi-an8rwpoi.278.html